Dlaczego my


Produkty i usługi LE są tworzone tak, aby zwiększać dochodowość twojego przedsiębiorstwa.

Żadna inna marka olejów smarowych jakiegokolwiek typu, bez względu na cenę, nie spełni lepiej wymagań niż produkty firmy Lubrication Engineers, po dowolnym okresie użytkowania.
Dowiedz się więcej
 • Wydłużanie żywotności sprzętu - korzystanie z produktów MONOLEC®, ALMASOL® i QUINPLEX® pozwala zredukować nakłady inwestycyjne
 • Zmniejszenie zużycia energii - dzięki programowi oszczędzania energii ZAP! firmy LE
 • Zwiększenie niezawodności - dłuższe okresy poprawnego funkcjonowania linii produkcyjnych to większa ilość wyprodukowanych towarów
 • Zmniejszenie ilości napraw - konieczne naprawy dotyczą mniejszej liczby części, mniejsze są też koszty robocizny
 • Mniejsze zapasy - dzięki użyciu produktów wielocelowych pieniądze pozostają w banku i nie trzeba ich inwestować w ogromne zapasy gromadzone w magazynach

Wspieramy przemysł


Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

 • Drukarnie
 • Elektrownie wiatrowe
 • Elektrownie
 • Fermy drobiu
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Producentów opakowań
 • Producentów tworzyw sztucznych
 • Przemysł mleczarski
 • Przemysł włókienniczy
 • Piekarnie i zakłady cukiernicze

i wiele innych...